Logo
Dyrevelfærd Top Billede

Dyrevelfærd, som kan smages

I Coop banker vores hjerte for dyrevelfærd. Dyr til produktion af kød og madvarer skal altid behandles med respekt og omtanke. Derfor følger vi naturligvis alle de krav, der står i dyreværns-lovgivningen. Og mere til. Coop ønsker nemlig at gå forrest, når det gælder om at fremme dyrevelfærden i Danmark. Vi lytter til det dyreetiske råd og støtter op om de krav og regler, der er opstillet i den internationale aftale om regulering af handel med truede dyrearter (CITES).

Flere produkter med dyrevelfærd

Hver dag arbejder vi aktiv på at få flere og flere dyrevelfærds-produkter i vores butikker. Fordi mad skal både smage godt og give god smag i munden. Vi har også indført en mærkningsordning, som gør det nemmere for dig at fylde din indkøbskurv med dyrevelfærd. Mærkningen tilgodeser de producenter, der yder en ekstra indsats for dyrevelfærden herhjemme. Så kig efter hjerterne, når du handler.

Dyrevelfaerdm V4

1 Hjerte – Det gode staldliv. Mere plads i stalden og løsdrift, så dyrene har bedre mulighed for at udfolde deres naturlige adfærd. Strøelse og rodemateriale, der passer til dyrets natur og typisk grovfoder hele livet.

Dyrevelfaerdm V3

2 Hjerter – Det gode udeliv. Ud over gode staldforhold og løsdrift kommer køerne på græs om sommeren, og grisene har hele året adgang til frisk luft på friland. Høns og kyllinger bestemmer selv, om de vil være ude eller inde. Det passer bedst til deres naturlige adfærd.

Dyrevelfaerdm V2

3 Hjerter – Det økologiske liv. Endnu mere plads og frihed til at bevæge sig frit og naturligt – både ude og inde. 100% økologisk foder hele livet og senere fravænning af kalve og smågrise. Der er strenge regler for brug af medicin.

Dyrevelfaerdm V1

4 Hjerter – Det ekstra gode liv. Det ekstra gode liv” tildeles af et uafhængigt ekspertpanel og gives kun for den ekstraordinære store indsats, der gør en markant forskel for dyrevelfærden.

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør Coop for at forhindre skjulte buræg?

Siden 2020 har alle vores produkter i egne varemærker været uden buræg – også de såkaldte skjulte buræg, hvor æggene f.eks. bare er en ingrediens i en sammensat vare.

Hvorfor sælger Coop halalslagtet kød?

I Coop har vi hverken forbud mod, eller krav om, at det kød vi sælger, er halalslagtet. Er kød halalslagtet, kan det ofte kendes på en lille mærkning på emballagen. På slagterierne er slagtemetoderne stort set ens og alle dyr bedøves inden slagtning – også de halal-slagtede dyr. Dyreetisk er der således intet, der adskiller en dansk halalslagtning fra enhver anden dansk slagtning. Af eksporthensyn lever langt de fleste kyllinger i Danmark op til halal-kravene, hvorfor fjerkræ som hovedregel er halalslagtet. Ligeledes er størstedelen af det solgte lammekød halalslagtet. Coop køber ikke aktivt halalslagtet kvæg, men da mange af de danske slagterier, som vi handler med, af og til halalslagter kvæg, kan vi ikke udelukke at noget af det kød vi får, er halalslagtet.

Hvorfor udfaser Coop ikke turbokyllinger (Ross 308)?

Kyllinger af racen Ross 308 er kritiseret for at være så hurtigtvoksende, at det skaber fysiske problemer og gener for dem. Ross 308 er langt den mest brugte kyllingerace i dansk kyllingeproduktion. Vi oplever derfor også, at producenter og avlere af racen er opmærksomme på problemstillingen og har fokus på at nedbringe de belastningsproblemer, nogle af kyllingerne oplever. Således har man de senere år set en udvikling mod mere robuste kyllinger, der får færre benproblemer, så der i dag ikke er stor forskel på andelen af kyllinger med benproblemer, når man sammenligner Ross 308 med den næstmest brugte kyllingerace i den konventionelle kyllingeproduktion i landet, Ranger Gold. I Coop støtter vi op om denne udvikling og vi vil gerne rykke forbruget af kød i retning af mere dyrevelfærd. Ønsker man som forbruger at medvirke til dette, anbefaler vi, at man går efter Coops Dyrevelfærdshjerte, når man handler. Det højeste niveau af dyrevelfærd på slagtekylling er lige nu den økologiske produktion, som har 3 hjerter.

Hvorfor dyrevelfærdsmærker Coop turbokyllinger

I Coop vil vi gerne sælge flere og flere varer med bedre dyrevelfærd. Derfor har vi i vores dyrevelfærdsmærke taget udgangspunkt i den traditionelle produktion af slagtekyllinger og forbedret den, hvor forskere siger, at den er mest problematisk. Det betyder, at vores 1-hjertede kylling stadig tager udgangspunkt i racen Ross 308. Men der er færre kyllinger i stalden, og de har fået adgang til det fri på såkaldte verandaer. Desuden har de fået længere hvileperioder og adgang til grovfoder hele livet. Det betyder, at de vokser lidt langsommere end i et normalt opdrætssystem. Vi vurderer dog løbende, om velfærden er god nok eller kan løftes yderligere også på niveau 1. Herunder drøfter vi også, om vi skal kræve at andre racer benyttes, men da Ross 308 faktisk er blevet forbedret de senere år, netop for at undgå, at kyllingerne får problemer med velfærden, har vi foreløbig valgt at fastholde vores krav.

Hvorfor sælger Coop foie gras?

Coop sælger ikke fois gras, men flere af vores butikker sælger Foie Royale. Den store forskel på Foie Royale og foie gras er, at fjerkræet ved Foie Royale produktion ikke bliver tvangsfodret, hvorfor produktionen er langt mere etisk forsvarlig. Fjerkræets lever fedes naturligt op, hvor leveren efter slagtning blandes med ekstra fedt for at opnå en lignende smag og konsistens som ved traditionelt-produceret foie gras.

Hvorfor sælger Coop ikke kun dansk kød?

Langt det meste af det kød, der sælges i Coops butikker, er dansk. Fersk kød er dog en international handelsvare, og ligesom størstedelen af det kød, der produceres i Danmark eksporteres, så handler vi også med udenlandske producenter. Andelen af dansk kød i køledisken er bl.a. afhængig af sæson og udbud. Derudover vil danske forbrugere gerne inspireres og have kødtyper og kvaliteter, som ikke altid er tilgængelige fra danske producenter.  Oksekød fra Danmark er f.eks. som hovedregel et ”biprodukt” fra mælkeproduktion og kvaliteten er derfor en anden end fra decideret kødkvæg. Derfor har vi i Coop gennem 20 år importeret ekstra gode bøffer fra fritgående stude af kødkvægsracer i Australien og solgt det under Premium mærket.
EU har regler for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, som skal overholdes af både producenter inden for EU og producenter i tredjelande, som sælger til EU. Vi har stor tiltro til, at vores leverandører lever op til gældende regler, heriblandt også regler omkring dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Ønsker man at gå efter dansk kød, har vi bl.a. følgende mærker, som altid er danske:

  • Bornholmergris
  • Poppelgris
  • Thise & Ko
  • Mört Dansk ungkvæg (oksekød)
  • Dansk Kalv
  • Coop Kylling
  • Frijsenborg Kylling
  • Kylling fra de danske familiegårde

Tid til at handle

Vi har altid været passionerede omkring miljø og klima – og har over årene lavet en lang række initiativer for at gøre det bedre. Vi kalder det handlinger. Få et overblik over alle vores handlinger her

172

Slut med skjulte buræg i Coops varer

2020

Coop har for længst sagt farvel til buræg i køledisken. Men mange kunder vil også gerne undgå buræg i varer som fx kager, pålæg og pasta. Derfor stopper Coop helt med at bruge buræg i produktionen af varer.

142

Stop for salg af buræg i alle butikker

2018

Morgane Perraud Jc2jgffsfni Unsplash
Rigtig mange kunder har ikke længere lyst til at lægge buræg i kurven, når de handler. Men de har brug for et alternativ. Coop gør det let at træffe et dyrevenligt valg ved at udfase buræg i samtlige butikskæder. Det sker over en længere periode, så leverandørerne af frilandsæg og økologiske æg kan følge med.
Sam Carter Ghoiyov2tsq Unsplash

Skind og pels

I Coop forhandler vi gerne varer med skind og pels, men vi har krav om, at det ikke må stamme fra dyr, som kun slagtes med det formål at bruge disse dele. Skind og pels skal være bi-produkter fra produktion af dyr, der normalt spises i de nordiske lande. Er det fra dyr, som normalt spises i andre dele af verden, skal dyrearten altid godkendes af Coop. Vi sælger ikke pels fra dyr, som i Danmark normalt betragtes som kæledyr (fx hunde og katte), og vi sælger ikke skind og pels fra eksotiske dyr, eller dyr der er registreret som truede dyrearter.

Andre Nadheim Yu4rnz81tv4 Unsplash

Dun og fjer

I Coop forhandler vi varer med dun og fjer (fx vinterjakker, dyner og pyntefjer). Vi har krav om, at dun -og fjerprodukter i vores butikker ikke stammer fra fjerkræ, som er blevet plukket levende.

Shirish Suwal Rfoliaq5ttc Unsplash

Foie Gras

Foie gras er en fransk delikatesse lavet af gåselever. Da gæssene bliver tvangsfodret i produktionen, har vi i Coop haft forbud mod at sælge og bruge foie gras i alle vores butikker siden år 2000.

Dog sælger en række af vores butikker Foie Royale, som er et alternativ til foie gras, med lignende smag og tekstur, men uden tvangsfodring og den dyremishandling, der er forbundet med produktionen af traditionel foie gras.

Morgane Perraud Jc2jgffsfni Unsplash

Æg

Vi har fjernet buræg fra hylderne i alle Coops butikker, da vi vurderer, at dyrevelfærden i produktionen af buræg ikke er høj nok. Allerede i 1994 var Irma den første supermarkedskæde i Danmark, som fjernede buræg fra hylderne. I 2014 fjernede også Kvickly buræg. De øvrige af Coops kæder fjernede buræg fra hylderne i 2018, hvilket betyder, at ingen butikker i Coop-familien i dag sælger æg fra burhøns. Siden 2020 har alle vores forarbejdede produkter i egne varemærker også været fri for buræg. På øvrige varemærker har vi et mål om, at de såkaldte ”skjulte buræg”, altså æg fra burhøns i forarbejdede produkter, også skal udfases.

Brandon Enphtn3oprw Unsplash

Fisk og skaldyr

I Coop har vi taget stilling til, hvilke fisk vi vil sælge for sikre, at verdens fiskebestande er bæredygtige og fiskeriet ikke skader miljøet. I Coop arbejder vi for, at alle vores fiskeprodukter, dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves, inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC, økologi eller tilsvarende), såfremt pris, udbud og markedsudvikling, gør det muligt. Al fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves skal naturligvis overholde gældende lovgivning. Men vi går et skridt længere og stiller krav til fangstmetode, fangstområde og certificering for de arter, hvor der er grund til at være bekymret for fiskeriets bæredygtighed. Hvis en art er udrydningstruet, ønsker vi ikke at forhandle den i Coop (fx ål, sværdfisk og blåfinnet tun) Faktisk har vi haft forbud mod salg af ål siden 2013. Hos Coop accepterer vi altid MSC, ASC og økologisk mærkede fisk og skaldyr.

For at hjælpe vores butikker, indkøbere og samarbejdspartnere med at holde overblikket over, hvilke fisk der overholder ovennævnte krav, har vi udarbejdet en fiskeliste, som løbende bliver opdateret. Du kan finde fiskelisten her