Logo
2019.09.11 Thise 3374

Dyrevelfærd

Dyr der bruges til produktion af fødevarer og nonfoodvarer, skal behandles med respekt. I Coop støtter vi derfor de krav, der er formuleret i dyreværnslovgivningen. Loven siger blandt andet, at dyr ikke må mishandles eller leve under uhygiejniske forhold. Ligeledes bakker vi op om de udtalelser, der er formuleret af det dyreetiske råd, som kan findes her, og vi støtter op om de krav og regler, der er opstillet i den internationale aftale om regulering af handel med truede dyrearter (CITES).

Vi ønsker at udvikle markedet for dyrevelfærds-produkter og arbejder aktivt for, at der tages større hensyn til dyrevelfærd i produktionen.

Coops Dyrevelfærdshjerte

Dyrevelfærd kan være svært at forholde sig til som forbruger. For hvordan skal man veje klinisk hygiejne og effektivitet i moderne og højteknologiske staldsystemer, som også beskytter mod dødelighed, parasitter og sygdom, op imod friland, krav til plads og naturlig adfærd, grovfoder og transport? For at gøre det lettere at vælge varer fra dyr med bedre dyrevelfærd introducerede Coop i 2017 Dyrevelfærdshjertet, som er et mærke i 4 niveauer, hvor antallet af udfyldte hjerter viser niveauet af dyrevelfærd.

Læs mere om Coops Dyrevelfærdshjerte her

Det kan du selv gøre

Se efter varer med Dyrevelfærdshjertet. Vi sælger både oksekød, kalvekød, grisekød og kylling fra velfærdsproduktioner. Du kan også finde mærket på pålægsvarer, mejeriprodukter, æg og is. Alternativt, kan du gå efter økologiske varer. Her er dyrene altid garanteret mere plads, grovfoder og mest muligt udeliv. Økologisk produktion svarer til 3 hjerter i Coops Dyrevelfærdshjerte.

Hvis der er varetyper du savner med Dyrevelfærdshjertet, så sig det til butikschefen. Ofte kan butikken selv bestille varer hjem, som ikke er i standardsortimentet.

Allerede ved at vælge varer med ét dyrevelfærdshjerte gør du en stor forskel for bedre dyrevelfærd.

Er du også interesseret i, at dyrene har fået økologisk foder og f.eks. har ekstra strenge krav til brug af medicin, så gå efter de økologiske varer (3 dyrevelfærdshjerter)

Vil du gerne støtte de producenter, der går nye veje og gør en særlig indsats, så gå efter varer med 4 hjerter.

Coops politik inden for dyrevelfærd

Sam Carter Ghoiyov2tsq Unsplash

Skind og pels

I Coop forhandler vi gerne varer med skind og pels, men vi har krav om, at det ikke må stamme fra dyr, som kun slagtes med det formål at bruge disse dele. Skind og pels skal være bi-produkter fra produktion af dyr, der normalt spises i de nordiske lande. Er det fra dyr, som normalt spises i andre dele af verden, skal dyrearten altid godkendes af Coop. Vi sælger ikke pels fra dyr, som i Danmark normalt betragtes som kæledyr (fx hunde og katte), og vi sælger ikke skind og pels fra eksotiske dyr, eller dyr der er registreret som truede dyrearter.

Andre Nadheim Yu4rnz81tv4 Unsplash

Dun og fjer

I Coop forhandler vi varer med dun og fjer (fx vinterjakker, dyner og pyntefjer). Vi har krav om, at dun -og fjerprodukter i vores butikker ikke stammer fra fjerkræ, som er blevet plukket levende.

Shirish Suwal Rfoliaq5ttc Unsplash

Foie Gras

Foie gras er en fransk delikatesse lavet af gåselever. Da gæssene bliver tvangsfodret i produktionen, har vi i Coop haft forbud mod at sælge og bruge foie gras i alle vores butikker siden år 2000.

Dog sælger en række af vores butikker Foie Royale, som er et alternativ til foie gras, med lignende smag og tekstur, men uden tvangsfodring og den dyremishandling, der er forbundet med produktionen af traditionel foie gras.

Morgane Perraud Jc2jgffsfni Unsplash

Æg

Vi har fjernet buræg fra hylderne i alle Coops butikker, da vi vurderer, at dyrevelfærden i produktionen af buræg ikke er høj nok. Allerede i 1994 var Irma den første supermarkedskæde i Danmark, som fjernede buræg fra hylderne. I 2014 fjernede også Kvickly buræg. De øvrige af Coops kæder fjernede buræg fra hylderne i 2018, hvilket betyder, at ingen butikker i Coop-familien i dag sælger æg fra burhøns. Siden 2020 har alle vores forarbejdede produkter i egne varemærker også været fri for buræg. På øvrige varemærker har vi et mål om, at de såkaldte ”skjulte buræg”, altså æg fra burhøns i forarbejdede produkter, også skal udfases.

Brandon Enphtn3oprw Unsplash

Fisk og skaldyr

I Coop har vi taget stilling til, hvilke fisk vi vil sælge for sikre, at verdens fiskebestande er bæredygtige og fiskeriet ikke skader miljøet. I Coop arbejder vi for, at alle vores fiskeprodukter, dvs. fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves, inden 2025 er certificerede af 3. part (f.eks. MSC, ASC, økologi eller tilsvarende), såfremt pris, udbud og markedsudvikling, gør det muligt. Al fersk og frossen fisk, samt fisk i konserves og halvkonserves skal naturligvis overholde gældende lovgivning. Men vi går et skridt længere og stiller krav til fangstmetode, fangstområde og certificering for de arter, hvor der er grund til at være bekymret for fiskeriets bæredygtighed. Hvis en art er udrydningstruet, ønsker vi ikke at forhandle den i Coop (fx ål, sværdfisk og blåfinnet tun) Faktisk har vi haft forbud mod salg af ål siden 2013. Hos Coop accepterer vi altid MSC, ASC og økologisk mærkede fisk og skaldyr.

For at hjælpe vores butikker, indkøbere og samarbejdspartnere med at holde overblikket over, hvilke fisk der overholder ovennævnte krav, har vi udarbejdet en fiskeliste, som løbende bliver opdateret. Du kan finde fiskelisten her

Slagtning

Halalslagtning

Uanset om et dyr slagtes normalt, eller om det halalslagtes, følges reglerne i Dyreværnsloven. Dyret bedøves, hvorefter det afbløder. Når blodet er løbet fra, er dyret dødt. Dyret er på intet tidspunkt ved bevidsthed under afblødningen og oplever derfor ingen smerte. På danske slagterier er der dermed ikke forskel på selve slagtemetoden. I Coop har vi hverken forbud mod, eller krav om, at det kød vi sælger, er halalslagtet. Coop køber dermed ikke aktivt halalkød, og vi har ingen aktuelle planer om at halalmærke vores eget kød, men er kød halalslagtet, kan det ofte kendes på en lille mærkning på emballagen fra producentens side, som er rettet mod eksport af produktet.

Nogle af de kyllinger vi sælger, er halalslagtet, også selvom de ikke er mærkede. Dette skyldes, at langt de fleste slagtninger af kyllinger i Danmark lever op til halal-kravene, for at de kan sælges på eksportmarkeder over hele verden. Da halalmærkning ikke er et krav i Danmark, bærer emballagen ikke altid mærkningen.

Hvad gør du, hvis du vil være sikker på at undgå kød fra halalslagtede dyr?

Ønsker man at undgå halalslagtet kød, kan man med fordel gå efter økologisk kød, da disse produkter typisk ikke er muslimsk velsignet under slagtningen og derfor ikke halal. Svinekød af enhver art er naturligvis også en mulighed, hvis man ønsker at undgå kød fra halalslagtede dyr.

Ønsker man omvendt at købe halalslagtet kød, kan man se efter på emballagen om det er halalslagtet. Vi kan ikke garantere halalslagtede produkter i vores butikker.

 

Ofte stillede spørgsmål

Hvad gør Coop for at forhindre skjulte buræg?

Siden 2020 har alle vores produkter i egne varemærker været uden buræg – også de såkaldte skjulte buræg, hvor æggene f.eks. bare er en ingrediens i en sammensat vare.

Hvorfor sælger Coop halalslagtet kød?

I Coop har vi hverken forbud mod, eller krav om, at det kød vi sælger, er halalslagtet. Er kød halalslagtet, kan det ofte kendes på en lille mærkning på emballagen. På slagterierne er slagtemetoderne stort set ens og alle dyr bedøves inden slagtning – også de halal-slagtede dyr. Dyreetisk er der således intet, der adskiller en dansk halalslagtning fra enhver anden dansk slagtning. Af eksporthensyn lever langt de fleste kyllinger i Danmark op til halal-kravene, hvorfor fjerkræ som hovedregel er halalslagtet. Ligeledes er størstedelen af det solgte lammekød halalslagtet. Coop køber ikke aktivt halalslagtet kvæg, men da mange af de danske slagterier, som vi handler med, af og til halalslagter kvæg, kan vi ikke udelukke at noget af det kød vi får, er halalslagtet.

Hvorfor udfaser Coop ikke turbokyllinger (Ross 308)?

Kyllinger af racen Ross 308 er kritiseret for at være så hurtigtvoksende, at det skaber fysiske problemer og gener for dem. Ross 308 er langt den mest brugte kyllingerace i dansk kyllingeproduktion. Vi oplever derfor også, at producenter og avlere af racen er opmærksomme på problemstillingen og har fokus på at nedbringe de belastningsproblemer, nogle af kyllingerne oplever. Således har man de senere år set en udvikling mod mere robuste kyllinger, der får færre benproblemer, så der i dag ikke er stor forskel på andelen af kyllinger med benproblemer, når man sammenligner Ross 308 med den næstmest brugte kyllingerace i den konventionelle kyllingeproduktion i landet, Ranger Gold. I Coop støtter vi op om denne udvikling og vi vil gerne rykke forbruget af kød i retning af mere dyrevelfærd. Ønsker man som forbruger at medvirke til dette, anbefaler vi, at man går efter Coops Dyrevelfærdshjerte, når man handler. Det højeste niveau af dyrevelfærd på slagtekylling er lige nu den økologiske produktion, som har 3 hjerter.

Hvorfor dyrevelfærdsmærker Coop turbokyllinger

I Coop vil vi gerne sælge flere og flere varer med bedre dyrevelfærd. Derfor har vi i vores dyrevelfærdsmærke taget udgangspunkt i den traditionelle produktion af slagtekyllinger og forbedret den, hvor forskere siger, at den er mest problematisk. Det betyder, at vores 1-hjertede kylling stadig tager udgangspunkt i racen Ross 308. Men der er færre kyllinger i stalden, og de har fået adgang til det fri på såkaldte verandaer. Desuden har de fået længere hvileperioder og adgang til grovfoder hele livet. Det betyder, at de vokser lidt langsommere end i et normalt opdrætssystem. Vi vurderer dog løbende, om velfærden er god nok eller kan løftes yderligere også på niveau 1. Herunder drøfter vi også, om vi skal kræve at andre racer benyttes, men da Ross 308 faktisk er blevet forbedret de senere år, netop for at undgå, at kyllingerne får problemer med velfærden, har vi foreløbig valgt at fastholde vores krav.

Hvorfor sælger Coop foie gras?

Coop sælger ikke fois gras, men flere af vores butikker sælger Foie Royale. Den store forskel på Foie Royale og foie gras er, at fjerkræet ved Foie Royale produktion ikke bliver tvangsfodret, hvorfor produktionen er langt mere etisk forsvarlig. Fjerkræets lever fedes naturligt op, hvor leveren efter slagtning blandes med ekstra fedt for at opnå en lignende smag og konsistens som ved traditionelt-produceret foie gras.

Hvorfor sælger Coop ikke kun dansk kød?

Langt det meste af det kød, der sælges i Coops butikker, er dansk. Fersk kød er dog en international handelsvare, og ligesom størstedelen af det kød, der produceres i Danmark eksporteres, så handler vi også med udenlandske producenter. Andelen af dansk kød i køledisken er bl.a. afhængig af sæson og udbud. Derudover vil danske forbrugere gerne inspireres og have kødtyper og kvaliteter, som ikke altid er tilgængelige fra danske producenter.  Oksekød fra Danmark er f.eks. som hovedregel et ”biprodukt” fra mælkeproduktion og kvaliteten er derfor en anden end fra decideret kødkvæg. Derfor har vi i Coop gennem 20 år importeret ekstra gode bøffer fra fritgående stude af kødkvægsracer i Australien og solgt det under Premium mærket.
EU har regler for fødevaresikkerhed og dyrevelfærd, som skal overholdes af både producenter inden for EU og producenter i tredjelande, som sælger til EU. Vi har stor tiltro til, at vores leverandører lever op til gældende regler, heriblandt også regler omkring dyrevelfærd og fødevaresikkerhed.

Ønsker man at gå efter dansk kød, har vi bl.a. følgende mærker, som altid er danske:

  • Bornholmergris
  • Poppelgris
  • Thise & Ko
  • Mört Dansk ungkvæg (oksekød)
  • Dansk Kalv
  • Coop Kylling
  • Frijsenborg Kylling
  • Kylling fra de danske familiegårde