Logo
skovrådet.jpg

Vi vil styrke de fællesskaber, der har formet Coop som andelsforening og demokratisk ejet virksomhed.
Derfor inviterer vi lokale borgere og foreninger med i arbejdet med at udvikle, hvordan vi skal bruge skoven.

Vores folkeskove skal være til gavn for klima og miljø – og samtidig skabe nye, grønne åndehuller for dig og andre lokale borgere.

Hvad skal skovrådet lave?

Som medlem af skovrådet vil du være med til at sikre, at der løbende sker aktiviteter i folkeskovene, der engagerer så mange som muligt.

Skovrådets opgaver er at:

 Facilitere friluftsaktiviteter for folk i alle aldre

 Forme rekreative tiltag i skoven

 Give input til naturprojekter båret af borgere, foreninger eller andre lokale samarbejdspartnere.

 Bidrage med lokal indsigt i sparringen med den driftsansvarlige for skoven og Coop Folkeskove A/S.

Det lokale skovråd er desuden ansvarlig for at synliggøre borgernes muligheder i folkeskoven samt muligheden for at bidrage til udviklingen af brugen af skoven både gennem lokalt netværksarbejde, medier og digitale aktiviteter.


Skovrådets organisationsdiagram

Organisationsdiagram_finale.jpg (1)

De lokale skovråd nedsættes af Coop Folkeskove A/S. Som udgangspunkt nedsættes der et skovråd pr. skov, men hvor det giver mening kan Coop Folkeskove A/S nedsætte et lokalt skovråd til flere skove.

Skovrådet skal bestå af 3-10 medlemmer, hvor medlemmer af skovrådet fungerer i en 3-årig periode.

natur.jpg
natur.jpg

Vil du have detaljerne om skovrådet på plads?

Læs om grundlaget for det lokale skovråd til Coops folkeskove. Herunder kan du blandt andet blive klogere på skovrådets opgaver, mandat og roller, arbejdsform og processen for udpegning af rådsmedlemmer.

Bliv en del af skovrådet


Coop Folkeskove A/S rekrutterer ud fra ansøgninger sendt af repræsentanter fra:

 • 1 eller 2 lokale borgere, der er medlem af Coop.
 • 1 lokal repræsentant fra Danmarks Naturfredningsforening
 • 1 lokal repræsentant fra Friluftsrådet
 • 1 til 4 repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger.
 • Op til 2 relevante lokale repræsentanter, som er udpeget af Coop Folkeskove A/S.

Rekruttering for de menige, lokale medlemmer af Coop sker ved udpegning af den medlemsvalgte bestyrelse i den nærmeste Coop butik.

Rekruttering vedr. repræsentanter fra lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger kræver at foreningen senest en måned inden deadline for udpegning af nye medlemmer indsender kopi af vedtægter og referat fra sidste møde til Coop Folkeskove A/S.

Genudpegning kan finde sted, dog kan et medlem maksimalt sidder i tre perioder i træk. Udpegningen sker senest medio maj hvert tredje år.

Efter periodens udløb anmodes organisationerne om, at der foretages en vurdering af, om repræsentanten skal fortsætte i endnu en periode, eller der skal indstilles en ny.

Kriterier for foreninger:

 • At foreningen repræsenterer lokale, grønne-, unge- eller friluftsforeninger.
 • At der er mindst to medlemmer i foreningen.
 • At foreningen har et sæt vedtægter.
 • At der eksisterer et referat fra sidste ordinære generalforsamling, bestyrelsesmøde el.lign.
 • At foreningen har aktiviteter i en eller flere af kommunerne skoven ligger i.
 • At ansøgningen beskriver, hvorfor der ansøges om plads i skovrådet, herunder hvad man har af prioriteter for sit eventuelle arbejde i skovrådet.
 • At der i ansøgningen nævnes minimum tre tiltag, idéer eller lignende til hvad Coops folkeskov skal kunne bruges til.

Kriterier for Coop medlemmer:

 • At medlemsnummer udfyldes ved ansøgning
 • At der beskrives, hvorfor man ansøger om plads i skovrådet, herunder hvad man har af prioriteter for sit eventuelle arbejde i skovrådet.
 • At der i ansøgningen nævnes minimum tre tiltag, idéer eller lignende til hvad Coops folkeskov skal kunne bruges til.

Tillykke til det nye skovråd i Holstebro

- Danmarks Naturfredningsforening
Janne Hansen

- Friluftsrådet Kreds LimfjordSyd
Anni Juhl Jørgensen

- Coop medlemmer:

Mie Christiansen

Jens Jacob Schrøder

- Lokale foreninger:

Idom-Råsted Borgerforening – Henrik Bækstrøm

Islandshestklub Heikir – Amalie San Pedro

Spejderne i Holstebro – Poul Slot Mikkelsen

Vestjysk Orienteringsklub og Holstebro Orienteringsklub – Anders Gammelvind

- Udpeget direkte af Coop Folkeskove A/S:

Naboskabet - Ebbe Kronborg

Holstebro Kommune - Niklas Morgenstern

Vil du vide mere? 

Ønsker du at vide mere om skovrådet kontakt da:

Mia Brøndum Andersen
Projektansvarlig for skovrådet
+45 2112 5728
mia.andersen@coop.dk

Karsten Toksvig
Specialkonsulent 
+45 2495 9159
karsten.toksvig@coop.dk

Vi bestræber os på at give dig svar inden for 5 hverdage.


Coop Folkeskove A/S 
Roskildevej 65 
2620 Albertslund


CVR
41488972

Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.