Logo
Folkeskove
Folkeskove_mobil_ny
Banner_blade_ny.jpg
Banner_blade_ny.jpg

Det første skovråd i Coop Folkeskove er i gang – kig forbi og se det smukke område

Skovrådet består af 10 passionerede frivillige borgere og repræsentanter for lokale foreninger. Via deres engagement vil de udvikle og lave friluftsaktiviteter og rekreative tiltag for folk i alle aldre. Aktiviteterne skal være med til at styrke fællesskabet i lokalområdet og skabe grønne åndehuller i det smukke område hvor også Storå går igennem.

Alle er velkomne - så kig forbi Idomlundvej 12 i Holstebro og se hvordan området udvikles.

DJI_0043.jpg

Kalender og aktiviteter i Idomlund

Ingen aktiviteter planlagt pt.

Status på projektet

Skovrådet i Holstebro er etableret med 10 frivillige ildsjæle fra lokal området. Vi søger pt. Ikke efter nye medlemmer.

Området omkring Idomlund er virkelig ved at tage form, og vi planter henover forår og sommer. Skovrådet er i proces med at finde ud af, hvad der skal ske med stuehuset – vi melder mere ud, når det er blevet besluttet, hvad der skal ske med det.

mark.jpg
Fotograf Martin Strunge Idumlund Maj 2021DSC02339.jpg
DJI_0043.jpg
Fotograf Martin Strunge Idumlund Maj 2021DSC02449.jpg
Skilt 2 ved Idomlund.jpeg
gård oppefra.jpg
DJI_0037.jpg
Fotograf Martin Strunge Idumlund Maj 2021DJI_0926.jpg
Fotograf Martin Strunge Idumlund Maj 2021DSC02445.jpg

Medlemmer af skovrådet i Holstebro

Herunder kan du lære skovrådet i Holstebro bedre at kende.
Hvert medlem har sin egen mission og sin egen drivkraft, som du også kan læse nærmere om.  

Skovrådet i Holstebro optager desværre ikke flere medlemmer.

Jens Jacob Schrøder - formand

Jeg er en del af skovrådet, fordi det er et vigtigt projekt for Coop,
hvor jeg er engageret.

Desuden har jeg en ambition om,
at skoven kan blive et stort aktiv for området og en yndet udflugtsmål for så mange brugergrupper som muligt.

Mail: jensjacob@schroder.dk
Tlf: 29452772

jja.png (1)

Amalie Haubo-San Pedro - næstformand

Jeg repræsenterer Islandshesteklubben Heikir, og herigennem alle de lokale ryttere, der rider i området. Vi har dagligt reddet i området inden Coop købte jorden, og vi er glade for, at vi fortsat kan nyde den skønne natur. Nu snart som skov.
I mit arbejde i skovrådet vil jeg sikre, at der er plads til alle, og at vi udbreder viden omkring naturen og omkring,
hvordan vi alle som brugere taler sammen og er sammen.

Mail: amalie@heikir.dk

Amalie_format.jpg

Ole Primdahl

Ole Primdahl er repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Holstebro.

Som repræsentant for Danmarks Naturfredningsforening Holstebro er det min opgave på vegne af foreningens 800-900 medlemmer i Holstebro Kommune at bidrage til at beskytte naturen, herunder biodiversiteten, i Coops folkesov beliggende ved Holstebro.

En mangfoldighed af dyr og planter er med til at øge den gode naturoplevelse, hvad enten man går en tur, sidder og fisker, rider på en hest, hygger rundt om et lejrbål eller sover i telt, hvad enten man går en tur, sidder og fisker, rider på en hest, hygger rundt om et lejrbål eller sover i telt.

Mail: primdahl@vip.cybercity.dk

OlePrimdahl_format.jpg

Anni Juhl Jørgensen 

Jeg sidder med som repræsentant for Friluftsrådet, der er en paraplyorganisation for 85 organisationer, som har det tilfælles, at de laver aktiviteter med natur og friluftsliv.

Vi arbejder for adgang for alle i naturen (benyttelse/beskyttelse af naturen).


Mail: limfjordsyd@friluftsraadet.dk 
Tlf: 21224575

AnniJuhl_format.jpg

Anders Gammelvind 

Jeg hedder Anders Gammelvind og er valgt til skovrådet som repræsentant for Holstebro- og Vestjysk Orienteringsklub.  Skoven er hele vores sportsarena, så derfor er det vigtigt for sporten, at vi kan gøre så mange som muligt opmærksomme på, hvor mange forskellige muligheder, der er i skoven. Derudover har jeg personlig stor interesse i planlægning og dyrkning af skov.

Mail: anders@gammelvind.dk
Tlf: 29231302

AndersGammelvind_format.jpg

Ebbe Kronborg 

Som naborepræsentant i skovrådet ser jeg det som min opgave dels at bidrage til, at vi med folkeskoven får et attraktivt nærmiljø med gode naturoplevelser og med forskellige aktivitetsmuligheder, samtidig med at dette kan ske i god sameksistens med os, som lever her til daglig. Vi der bor som naboer til folkeskoven kommer jo til at nyde rigtig godt af skoven, og skal samtidig forblive gode naboer til folkeskoven og hinanden, og møde gæster og besøgende med venlighed og imødekommenhed. Denne balance ser jeg som min vigtigste opgave.

Mail: Kronborg.ebbe@gmail.com
Tlf: 42601138

ebbe_format.jpg

Niklas Morgenstern 

Min motivation for at deltage i skovrådet er, at jeg som fritidskonsulent/vejleder ved Holstebro Kommune er i dialog med mange forskelige idræts- såvel som friluftsforeninger, der benytter naturen rekreativt. Jeg vil gerne medvirke til at bibringe perspektiver fra den del af foreningslivet, som ikke er repræsenteret i skovrådet samt være et bindeled mellem Holstebro Kommune og folkeskoven.
Friluftslivet kan noget helt specielt, der er højt til loftet, og jeg nyder selv at tilbringe tid i naturen.

Mail: niklas.morgenstern@holsebro.dk
Tlf: 30479314

Morten_format.jpg

Mie Christiansen 

Lektor ved Pædagog uddannelsen Holstebro. Jeg er bosiddende i Holstebro med min mand
og vores tre børn.

Både i forbindelse med mit arbejde og i min fritid er jeg optaget af og begejstret for naturen
og dens mange muligheder.

Mail: mchr@via.dk
Tlf: 87553887

MieChristiansen_format.jpg

Henrik Bækstrøm 

Som repræsentant for den lokale borgerforening håber jeg at jeg gennem skovrådet kan bidrage til at vi lokalt øger interessen for skov og natur og vi kan skabe et attraktivt område for aktiviteter der bidrager til lokalområdet. Med folkeskoven får vi muligheden for at skabe endnu et lokalt naturområde som supplerer de mange fantastiske naturområder vi har lokalt - forskellen er at vi med folkeskoven får mulighed for at skabe naturområdet fra bunden af.


Tlf: 51178254

HenrikBækstrøm_skovrådet.jpg

Poul Slot Mikkelsen

Jeg repræsenterer spejderne og er selv spejderleder ved KFUM spejder i Idom og sidder i distriktsbestyrelsen.

Jeg vil arbejde for, at skoven bliver et fristed for natur og mennesker, og at biodiversitet vil blive prioriteret.

Jeg har også på hjertet, at skoven vil blive rig på naturoplevelser, og at der bliver faciliteter til udelivet, både for den erfarne og for nybegynderen.

Mail: poulmikkelsen1975@gmail.com

PoulSlot.png

Henning Bilberg - skovfoged

Jeg hedder Henning Bilberg, er 38 år gammel og arbejder som skovfoged ved HedeDanmark. Jeg er glad og stolt over at have fået lov at være skovfoged for folkeskoven i Idomlund! Min baggrund for at være involveret i Coops folkeskove er, at jeg har arbejdet som specialist i skovrejsning, inden jeg kom til mit nuværende job, hvor jeg de sidste knap 9 år har arbejdet med forvaltning af skov- og naturejendomme bl.a. en række kommunalt ejede skove. Det har givet en stor og vigtig erfaring ift. at afbalancere mange forskellige interessenters ønsker udover det rent skovdriftsmæssige. Jeg er overbevist om, at vi i Idomlund vil få skabt en skov, der både optager og lagrer anselige mængder CO2, giver levesteder til dyr og planter og samtidig giver øgede muligheder for at komme ud og opleve naturen.

Mail: Hbi@hededanmark.dk
Tlf: 40234329

Henning.png

Praktisk information om skoven i Holstebro

Du finder Storå folkeskov i Holstebro på følgende adresse: 
Idomlundvej 12, 7500 Holstebro.