Logo
7810 Jul21

Danskernes Klimaaftryk


Mad udgør ca. 20% af danskernes samlede klimaaftryk. Ved at ændre vores madvaner har vi derfor mulighed for at gøre en væsentlig forskel for klimaet hver eneste dag.

3 gode råd: Spis mere grønt - Spis mindre kød - Undgå madspild

Danskernes Klimaaftryk

Det er ikke lige meget, hvad du putter i kurven

Det kan være svært at se, hvordan man som individuel forbruger kan gøre en forskel for klimaet. Men det har stor betydning, hvad du kommer i kurven og på spisebordet derhjemme. I Coop vil vi gøre det lettere og mere attraktivt at træffe det klimavenlige valg. Vi samarbejder med Danmarks Grønne Tænketank CONCITO om at hjælpe dig til at leve mere klimavenligt.

Klimaglad Mad!

I Coop vil vi gerne inspirere dig til at spise mere grønt. Derfor kan du lige nu finde tips og tricks samt gode opskrifter på retter, der tager udgangspunkt i grøntsager. Se mere her:

Madpyramiden guider til klimavenlig mad

De fleste danskere kender Madpyramiden, som så dagens lys i 1976. Madpyramiden anbefaler, at man spiser lidt fra toppen, meget fra midten og mest fra bunden. Spiser du efter madpyramiden, får du en sund og balanceret kost, og samtidig reducerer du dit klimaaftryk med op til 25% i forhold til den gennemsnitlige danskers madforbrug. Læs mere om madpyramiden her, og find også madplaner og opskrifter til klimavenlig mad.

Hvor kommer madens klimaaftryk fra?

En vares klimaaftryk afhænger af typen af madvare. Ser man på en gennemsnitlig vare, vil belastningen fordele sig som det ses på grafen her. Produktionen af varen udgør den absolut største belastning, og derfor giver det god mening at vælge mad, der belaster så lidt som muligt, når den produceres - f.eks. grøntsager, korn og bælgplanter. Madspildet i værdikæden er stort – formodentlig omkring 30%. Derfor er det vigtigt at reducere madspild mest muligt, så alle varer, der produceres, også bliver spist. Madspildet i værdikæden er størst hos forbrugerne og i primærproduktionen og mindst i forarbejdning, distributions- og salgsledene.

En Fødevares Klimaaftryk 22
HEKTAR 01

Hvorfor er der forskel på klimaaftrykket af maden?

Klimaaftrykket af vores mad stammer især fra selve produktionen af maden. Kød har et meget større klimaaftryk end grøntsager. Det skyldes, at der skal dyrkes mange hektarer for at lave foder til dyrene, mens man på 1 hektar (10.000 m2 eller to fodboldbaner) kan dyrke fx 36 ton kartofler. Hvis den samme hektar blev brugt til foder, ville man kunne få 1 ton kød ud af den. Herudover har køer og andre drøvtyggere den ulempe, at de selv udleder metan, der er en meget klimabelastende gasart.

Klimatrappen

Man kan gøre meget for at få et mere klimavenligt mad-forbrug, men det er ikke alt, der har lige stor effekt. Hvis man vil gøre den største forskel for klimaet, skal man starte i toppen af pilen nedenfor. Ved at reducere sit kødforbrug eller skifte det røde kød ud med f.eks. fjerkræ, kan man gøre langt, langt mere for klimaet, end hvis man f.eks. kun vælger lokalt eller konventionelle varer. Figuren er udviklet på baggrund af CONCITOS rapport om Klimavenlige madvaner.

Madspild

Vi hjælper fødevareiværksættere med klima-idéer

Coop Crowdfunding bidrager til udviklingen af Danmarks fødevareerhverv. Siden 2020 har Coop Crowdfunding også samarbejdet med CONCITO om at støtte fødevarevirksomheder og start-ups med klimaambitioner. Virksomheder får mulighed for at rejse kapital via crowdfundingportalen.

Coop 9584 Jul21

Emballager med omtanke for næste generation

Produktion af emballage belaster klimaet. I Coop har vi vedtaget en emballagestrategi, der bl.a. betyder, at vi vil reducere brugen af plastik, bruge mere genanvendt plast og mere biobaseret plast. Det betyder, at vi vil arbejde for at gøre os fri for plast baseret på fossilbaseret olie, som udleder CO2 til atmosfæren, både når det fremstilles og bortskaffes. Vi arbejder også med at forbedre emballagerne, så de i endnu højere grad beskytter varerne, og de kan holde sig bedst muligt, og dermed være med til at reducere madspild. Uden emballage ville madspildet være langt større end det er i dag - både i butikker og husholdninger.

Klima-kassen - materiale til landets grundskoler

Mere end 150.000 skoleelever laver hvert år mad med GoCook Smagekassen fra Coop. I 2019 er temaet klima, og børnene får både opskrifter og viden om klimavenlig mad.

Coop lærer børn at lave bedre mad end deres forældre
data.png

Energibesparelse og solenergi

Coops energistrategi betyder, at vi i 2020 vil have reduceret vores energiforbrug med 20% årligt i forhold til 2016. Allerede nu har vi skabt en besparelse på 13% årligt. Vi er også i gang med at fjerne alle olie- og gasfyr i vores butikker og erstatte dem med grønne varmepumper og opsætte solcelleanlæg.

Vi reducerer madspild

Madspild er et stort ressourcespild. I Coop arbejder vi for både at minimere vores eget spild fra butikker og lagre, samt at hjælpe vores kunder til at smide mindre ud derhjemme. Vi samarbejder bl.a. med foreningen Stop Spild Lokalt og Too Good To Go.

Indkoebsliste
img@3x.png (5)

Vi hjælper fødevareiværksættere med klima-idéer

Coop Crowdfunding bidrager til udviklingen af Danmarks fødevareerhverv. Siden 2020 har Coop Crowdfunding også samarbejdet med CONCITO om at støtte fødevarevirksomheder og start-ups med klimaambitioner. Virksomheder får mulighed for at rejse kapital via crowdfundingportalen.