Logo
9543 Jul21 (1)

En klimastrategi, der rækker ind i fremtiden

Klima har altid været en mærkesag for Coop, og med vores klimastrategi vil vi sætte nye og højere standarder for klimamål blandt verdens supermarkedskoncerner. Bl.a. skal CO2-udledningerne fra vores egne driftsaktiviteter skal være CO2-positive i 2030 – to årtier før Parisaftalens målsætninger om CO2-neutralitet i 2050.

Målsætninger

Vi vil være klimapositive i 2030

Store investeringer i vedvarende energi, energioptimering og udfasning af skadelige klimagasser i køleanlæg er væsentlige tiltag, der skal sikre, at vores driftsaktiviteter er klimapositive i 2030 – to årtier før Parisaftalens målsætninger

Vi vil reducere vores indirekte udledninger fra leverandører, transportører og forbrugere med mere end en million tons i 2030

Aktive partnerskaber med vores leverandører, vejledning og inddragelse af vores kunder og nedsættelse af en årlig klimapulje på 10 mio. kr. til fremme af bæredygtige varer skal sikre, at vi reducerer vores indirekte CO2-udledninger med 1 million tons årligt i 2030. Det svarer til mere end to procent af Danmarks nationale klimaregnskab.

Indsatsområder

Syv bærende indsatsområder skal muliggøre den store reduktion:

Sorter Plast Hovedbilled

1. Bæredygtige leverandører

Vi gør leverandører til medspillere i vores klimaarbejde gennem nye innovative partnerskabskonstellationer. Det gør vi blandt andet ved at fremme mere klimavenlige produkter og produktionsmetoder og stille fremtidige krav om klimaplaner fra alle leverandører. Derudover vil vi via crowdfunding skaffe finansiering til mindre producenters omlægning til mere klimavenlig produktion.

Transport (1)

2. Grøn transport

Vi sætter fart på grøn transport ved at teste nye grønnere lastbilsløsninger, som kører på grønne brændsler.

Klimapose

3. Bæredygtigt varesortiment

Vi fremmer klimavenlige produkter ved at indføre klimascoring i vores vareudvælgelse og afsætte en intern klimapulje på 100 mio. frem til 2030 til fremme af mere klimavenlige produkter, der nogle gange koster ekstra. Vi styrker også vores indsats for at fremme genanvendelige emballager og reducere brugen af unødig plastik, emballage og bæreposer.

finger-pa-klimaknappen_2000.jpg

4. Kunder og butikker

Vi hjælper vores kunder med at lægge bæredygtige varer i deres kurv ved at lancere en klimafunktion i Coops App. Her kan 1,5 million kunder følge klimaaftrykket følge klimaaftrykket fra deres madvarekøb i Coop. Derudover styrker vi indsatsen mod madspild i egne led og inspirerer endnu flere kunder til at reducere madspild i hjemmet.

Elever 4 Produktionelever

5. Vores medarbejdere

Vi stiller viden til rådighed for vores 40.000 medarbejdere, som skal hjælpe dem med at vejlede vores kunder om bæredygtigt indkøb. Derudover overgår vi til firmabiler på alternative brændstoffer.

0420 Jul21

6. Vedvarende energi

Vi udfaser de stærkt skadelige klimagasser i køleanlæg og investerer mere end 1 mia. kr. totalt i klimavenlige løsninger frem mod 2030. Vi opsætter blandt andet nye vedvarende energikilder i Danmark til at dække en stor del af vores samlede elforbrug og fortsætter vores ambitiøse energispareprogram.

vandring.jpg

7. Klimateam

Vi har etableret et internt klimateam med en dedikeret klimachef, der skal sikre handling og fremdrift i overensstemmelse med Paris-aftalen og Science Based Targets.