Logo
Privatlivspolitik.jpg

Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop tildeler roller og rettigheder efter arbejdsbetinget behov. I den forbindelse registrerer vi dine brugeroplysninger i vores IT-systemer, herunder navn og brugernavn.

Hvis du konstaterer, at du ikke er berettiget til en adgang i et system, eller at du er tildelt en forkert rolle, har du pligt til straks at anmelde dette til Coop IT eller nærmeste leder.

Hvad er formålet med behandlingen?
Kontrollen kan tjene både et præventivt formål, og kan anvendes for at udrede en konkret mistanke om et strafbart forhold. Er der mistanke om eller afsløres et strafbart forhold, vil Coop behandle (potentielle) strafbare oplysninger om dig.

Styringen af adgange er en væsentlig kontrol, der bl.a. sikrer, at en medarbejder ikke kan oprette personer eller sager i systemer, godkende overførsel af penge uberettiget og ikke kan foretage uautoriserede opslag i systemer.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?Behandlingen af dine persondata i forbindelse med kontrolforanstaltninger kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for:

  • opfyldelse af din ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b),
  • behandlingen er nødvendig for at overholde dine eller Coops arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, hvis disse er hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), eller
  • behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende er forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Vi opbevarer ikke dine personoplysninger i længere tid end nødvendigt for at kunne opfylde de formål, hvortil dine oplysninger er indsamlet, med mindre vi er forpligtet ved lov, eller det er nødvendigt for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav.

Personoplysninger om ansatte vil blive slettet senest 6 år efter ansættelsesforholdets ophør. Oplysninger kan opbevares i længere tid hvis fortsat opbevaring er nødvendig for at overholde lovkrav, eller for at kunne fastlægge, gøre gældende eller forsvare retskrav, herunder for at kunne overholde retlige forpligtelser samt arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser, som påhviler os som arbejdsgiver.