Logo
Privatlivspolitik.jpg

Coops privatlivspolitik for medarbejdere


I Coops privatlivspolitik for medarbejdere kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Læs mere om Coops whistleblowerordning her.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Er der indberettet en sag i whistleblowerordningen om dig, vil der ske en videre undersøgelse af sagen, herunder evt. kontrol af dine handlinger.

Hvad er formålet med behandlingen?
Kontrollen kan tjene til at udrede en konkret mistanke om et strafbart forhold. Er der mistanke om eller afsløres et strafbart forhold, vil Coop behandle (potentielle) strafbare oplysninger om dig.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Behandlingen af dine persondata i forbindelse med kontrolforanstaltninger kan ske, hvis behandlingen bl.a. er nødvendig for:

  • opfyldelse af din ansættelseskontrakt, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6(1)(b),
  • behandlingen er nødvendig for at overholde dine eller Coops arbejds-, sundheds- og socialretlige forpligtelser og specifikke rettigheder, hvis disse er hjemlet i gældende ret eller kollektiv overenskomst, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(b), eller
  • behandlingen er nødvendig for, at et retskrav kan fastlægges, gøres gældende er forsvares, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 9(2)(f).

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
De personoplysninger, som Coop anvender til brug for kontrolforanstaltninger, opbevares alene i de tilfælde, hvor det viser sig nødvendigt at undersøge konkrete forhold yderligere. Disse personoplysninger vil blive opbevaret, indtil sagen er endeligt tilendebragt fra Coops side, herunder når en eventuel anmeldelse er indgivet til politiet, og et eventuelt krav ikke længere er aktuelt. Krav, som udspringer af et ansættelsesforhold, forældes 5 år efter ansættelsens ophør, hvorefter personoplysninger slettes.