Logo
Privatlivspolitik.jpg

Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler personoplysninger i form af optagne telefonsamtaler, hvis en kunde, et medlem eller en anden person ringer til Coops kunde- og medlemsservice og samtykker i, at optagelsen sker. Coop behandler desuden personoplysninger, som Coop modtager i telefoniske eller skriftlige henvendelser fra en
kunde, et medlem eller en anden person.

Anmelder en person en skade til Coops forsikringsafdeling, behandler Coop kontaktoplysninger om personen, herunder navn, adresse, telefonnummer og e-mailadresse, samt oplysninger om sagens hændelsesforløbet og skadesomfang, hvor helbredsoplysninger om personen kan forekomme, i det omfang personen selv har angivet disse.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen af optagne telefonsamtaler sker med det formål at træne og uddanne medarbejdere samt til at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører, som led i Coops almindelige kunde- og medlemsservice.

Behandlingen af telefoniske og skriftlige henvendelser sker med det formål at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører, som led i Coops almindelige kunde- og medlemservice.

Når der er tale om forsikringssager, sker behandlingen af personoplysningerne desuden med det formål at identificere skadelidte og at opgøre et eventuelt erstatningskrav.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen af optagne telefonsamtaler er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Retsgrundlaget for behandlingen i forsikringssager er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra c (retlig forpligtelse).

Retsgrundlaget for øvrige behandlinger af personoplysninger i forbindelse med henvendelser rettet til Coop er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra f (interesseafvejning), hvor Coops legitime interesse i at håndtere og i muligt omfang løse de forhold, henvendelserne vedrører, går forud for hensynet til den
registreredes privatliv og frihedsrettigheder, da det må betragtes som en rimelig forventning hos de personer, der retter henvendelse, at Coop foretager de nævnte behandlinger.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Coop sletter optagne telefonsamtaler senest 30 dage efter, at de er blevet optaget.

Coop opbevarer telefonnotater og skriftlige henvendelser, indtil alle mellemværender mellem Coop og den person, der henvender sig, er afsluttet.

Udgangspunktet er, at en henvendelse slettes senest 3 år efter, at det forhold, som henvendelsen vedrører, er håndteret, men for visse forsikringssager er fristen 10 år.
Bogføringspligtige oplysninger opbevares dog i 5 år efter udløbet af det år, hvor håndteringen afsluttedes.