Logo
Privatlivspolitik.jpg

Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler almindelige personoplysninger om ansøgerne, herunder f.eks. kontaktoplysninger, CV, uddannelsespapirer, anbefalinger og andre personlige oplysninger, som er egnede til at indgå i en vurdering af ansøgeren.

Coop behandler desuden i visse tilfælde også personnummer, straffeattest og følsomme oplysninger, hvis disse oplysninger er givet i ansøgningen eller et efterfølgende interviewforløb, f.eks. resultater af eventuelle personligheds- og færdighedstests.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at kunne gennemføre ansættelser af medarbejdere.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage.

Hvor længe behandler vi dine oplysninger?
Når Coop modtager en ansøgning fra en jobansøger, opbevares ansøgningen og øvrige oplysninger modtaget i et eventuelt efterfølgende interviewforløb, indtil Coop har taget stilling til, om den pågældende person skal ansættes.

Resulterer ansøgningen ikke i en ansættelse, slettes ansøgningen og oplysningerne fra Coops systemer hurtigst muligt og senest 6 måneder fra ansøgningsdatoen, medmindre ansøgeren har givet udtrykkeligt samtykke til, at Coop må opbevare ansøgningen mv. i et længere tidsrum. Resulterer ansøgningen i en ansættelse, opbevares ansøgningen mv. efter reglerne i afsnittet om medarbejdere.