Logo
Privatlivspolitik.jpg

Coops privatlivspolitik


I Coops privatlivspolitik kan du læse om, hvordan Coop behandler dine personoplysninger.

Hvilke oplysninger behandler vi?
Coop behandler almindelige personoplysninger om medarbejdere, herunder navn, adresse, telefonnummer, e-mailadresse og øvrige kontaktoplysninger, bank-, pensions- og skatteoplysninger, personnummer, medarbejdernummer, medlemsnummer i Coop, løbende evalueringer, optagelse af telefonsamtaler i Coops kunde- og medlemsservice, portrætbilleder, fraværsdage, resultater af eventuelle personligheds- og færdighedstests, ansættelsesretlige sanktioner og andre personoplysninger relevante for arbejdets tilrettelæggelse og udførelse.

I visse relevante tilfælde behandler Coop også følsomme personoplysninger om medarbejdere, herunder oplysninger om fagforeningsmæssigt tilhørsforhold, helbredsoplysninger og oplysninger om strafbare forhold.

Hvad er formålet med behandlingen?
Behandlingen sker med det formål at tilrettelægge og udføre arbejdet i Coop og at uddanne og træne medarbejdere. Behandlingen sker desuden til aflønning af medarbejderen, tilskrivning af medarbejderbonus til medarbejderens medlemskonto i Coop og udvikling og evaluering af medarbejderen.

Hvad er det lovlige grundlag for behandlingen (retsgrundlaget)?
Retsgrundlaget for behandlingen er EU Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra b (kontraktforhold).

Hvor længe gemmer vi dine oplysninger?
Coop opbevarer medarbejderes personoplysninger, indtil alle mellemværender mellem parterne er afsluttet.

Udgangspunktet er, at personoplysningerne slettes senest 12 måneder efter ansættelsesforholdets ophør, men for verserende sager og for visse særligt betroede stillinger, herunder direktionsmedlemmer, sekretariatsfunktioner, medarbejdere, som forhandler og indgår aftaler med samarbejdspartnere, og medarbejdere, som ansøger om offentlige tilladelser og/eller forhandler og samarbejder med offentlige myndigheder, kan der ske en længere opbevaring.

Optagne telefonsamtaler slettes senest 30 dage efter, at de er blevet optaget.

Bogføringspligtige oplysninger og oplysninger om ansættelsesretlige sanktioner opbevares i 5 år efter udløbet af ansættelsesåret.