Logo
  coop folkeskove video med knap
  coop folkeskove mobil version med knap

  Velkommen til Coop Folkeskove

  Over de næste ti år åbner Coop 10 folkeskove fordelt over hele Danmark. De nye skove og naturarealer er for alle og skal skabe merværdi i de lokalsamfund hvor de etableres. Ved lokalt engagement og lokale skovråd skal de bidrage til at skabe rum for fællesskab og aktiviteter.

  Hvad skal skovene?

  Skovene etableres som ny skov og natur i Danmark med henblik på binding og lagring af CO2. Desuden er ønsket at skabe mere offentlig tilgængelig skov, der fremmer en mere mangfoldig natur.

  Skovene skal bidrage til, at Coop kan blive klimapositiv i 2030 og samtidig understøtte de nationale målsætninger om 70% reduktion af COudledning i 2030, samt bidrage positivt til biodiversiteten og forøgelsen af det danske skovareal til 25%.

  Skov- og naturarealerne skal designes og udvikles med stor fokus på rekreative værdier – men hvor der samtidig tages hensyn til udvikling af biodiversiteten, drikkevandsbeskyttelse og skovens træproduktion.

  Vi er glade for, at det første stykke jord er i hus – 113 hektarer ved Holstebro, hvoraf de 80 hektar ejes af Coop og resten af vores samarbejdspartner Hedeselskabet.

  Åbningen af Coops, og dermed vores fælles, første folkeskov skal selvfølgelig fejres. Vi inviterer derfor til åbning af folkeskoven, når vi kan være flere samlet igen - forhåbentlig i foråret 2021. Det glæder vi os meget til.

  Coops første folkeskov ved Idomlund og Storå i Holstebro er i hus

  luftfoto_idomlundvej_2.jpg

  Klik her, og se hvor den nye Coop Folkeskov ligger

  Vi har indgået et samarbejde med Hedeselskabet, der har årelang erfaring med beplantning, drift og udvikling af skove, så vi sikrer den mest optimale løsning i forhold til bl.a. plantning af træer, biodiversitet, CO2 optag og løbende drift og varetagelse af skovene. Jorden ved Idomlund og Storeå i Holstebro har de seneste år været dyrket som økologisk landbrug, og vi fortsætter naturligvis den sprøjtefri drift, når vi går i jorden.

  bitmap.png

  Skovrådet

  Som medlem af skovrådet vil du være med til at sikre, at der løbende sker aktiviteter i folkeskovene, der engagerer så mange som muligt.

  Om Coop Folkeskove

  Coops ambition

  Vores ambition er at gøre noget godt for miljøet og samtidig skabe miljøer at være fælles om. Vi vil bidrage til at skabe nye grønne åndehuller, der både trækker samfundet i en mere bæredygtig retning, og som kan fungere som fristeder for de fællesskaber, der altid har gennemsyret os som andelsforening og demokratisk ejet virksomhed.

  Skove kan noget særligt

  For skove kan noget særligt. Skoven danner rammen om familien og vores fællesskab, som er noget af det, Coop er født ud af for mere end 150 år siden. Ansvarlighed er vores arv, og derfor passer skovrejsning helt naturligt til vores DNA. Klik her, hvis du vil vide mere om vores Ansvarlighedsstrategi.

  Vidste du at...

  ...Den overordnede målsætning med Coops folkeskove er at skabe 1.000 hektar ny skov og natur i Danmark inden 2030, fordelt på cirka 5–10 skove. Formålet er yderligere at skabe mere offentlig tilgængelig skov og natur i Danmark, samt fremme en mere mangfoldig natur. Hvordan?

  landskab.jpg

  Vores skovløfter

  Det skal være muligt at skabe attraktive aktiviteter for alle aldersgrupper i Coops Folkeskove.

  Vi vil engagere vores medlemmer, kunder og samarbejdspartnere til at blive en del af Coops Folkeskove – for sammen er der ingen grænser for, hvad vi kan opnå

  Vi sikrer, at den nye beplantning i Folkeskovene består af en høj grad af hjemmehørende arter.

  Vi tager hensyn til sikring af biodiversitet og drikkevandsbeskyttelse i opbygningen og driften af arealerne.

  Vi forpligter os til at plante 10 nye stykker skov i Danmark de kommende 10 år - på samlet 1.000 hektar. Det er vores hensigt, at Folkeskovene både gavner miljøet og skaber nogle miljøer for fremtidige generationer at være fælles om

  De 10 Folkeskove skal placeres, så alle dele af landet er repræsenteret - tæt på hvor danskerne bor

  Vil du vide mere? 

  Ønsker du at vide mere om Coops Folkeskove kontakt da:

  Generelt om Coops Folkeskove: 

  Peter Svendsen
  Klimachef
  +45 5159 3298
  peter.svendsen@coop.dk

  Kira Toft Schmidt
  Klimastrategisk Projektleder
  +45 2157 0952
  kira.toft.schmidt@coop.dk


  Vi bestræber os på at give dig svar inden for 5 hverdage.

  Om Skovrådet: 

  Mia Brøndum Andersen
  Projektansvarlig for Skovrådet
  +45 2112 5728
  mia.andersen@coop.dk

  Karsten Toksvig
  Specialkonsulent 
  +45 2495 9159
  karsten.toksvig@coop.dk


  Coop Folkeskove A/S 
  Roskildevej 65 
  2620 Albertslund


  CVR
  41488972

  Visuelt materiale fra Coops jorde ved Holstebro er ejet af Coop og leveret af Martin Strunge Filmdesign.